Huisregels

Tijdens het evenementen hanteren wij duidelijke huisregels. Bij betreden van het evenement gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 • Kinderen tot en met 1 jaar mogen gratis naar binnen. Vanaf 2 jaar dient er entree betaald te worden. Dit jaar betalen volwassenen een vergoeding van € 2,- per ticket (middagticket € 1,-).

 • Jongeren van 16 jaar en ouder worden in principe niet toegelaten, tenzij zij kunnen aantonen dat ze onderdeel zijn van een gezin dat het evenemententerrein wil betreden. Groepen jongeren van 16 jaar en ouder zullen niet worden toegelaten.

 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.

 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.

 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.

 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.

 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.

 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.

 • U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.

 • Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
 • In geval van overmacht heeft de organisatie het recht het evenement te annuleren/ af te gelasten zonder aansprakelijk te zijn voor enige door de bezoeker ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade. Reeds afgenomen kaarten zullen niet worden gerestitueerd. 

 • Verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.

 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.

 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.

 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.

 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.

 • Gekochte entreekaarten worden niet terug genomen.

 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.

 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier
  rechten aan ontleend kunnen worden.

 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.

 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, de toegang te weigeren.